Създаване на уебсайт и платформа за публикуване на обяви

Уебсайт за публикуване на малки обяви и реклами

Уебсайт за публикуване на малки обяви, интеграция с платформа за електронна търговия и различни методи за монетизация.

ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

Мислене / Информационна архитектура / Автоматизация / Табло за управление / Имейл кампания /

Общите цели:

  • Създаване на платформа с възможности за организация, търсене, класификации и публикуване;
  • Създаване на различни методи за монетизация;;
  • Интеграция със социални медии, автоматизация за социални медии и имейл маркетинг кампания. 

нека да стартираме

вашия проект!