проектиране на комуникационна кампания

ЗА ПРОМОТИРАНЕ НА ОТГОВОРНИЯ ТУРИЗЪМ

ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

Мислене / Стратегия / Създаване / Дизайн / Съдържание 

Общите цели на кампанията:

 • Да изгради осведоменост
 • Да събере информация и контакти за последващата кампания по провеждане на професионални консултации, менторство и обучения на целевите фирми и агенции
 • Да събере информация и контакти от потребителите на туристически услуги.

Целевите аудитории на проекта:

 • Микро и малки фирми от туристическия бранш
 • Туроператори и туристически агенства
 • Потребители на туристическата услуга

Какво направихме:

 • Определихме размера на целевите аудитории и техните демографски, психографски и поведенчески характеристики;
 • Определихме сегментите в тези аудитории и ги оразмерихме;
 • Поставихме комуникационни цели за различните аудитории;
 • Създадохме концепция за съдържанието, което ще създадем и къде ще го представим на аудиториите.

В зависимост от целите и от характеристиките на аудиториите:

 • Подбрахме каналите за комуникация и реклама;
 • Направихме план и бюджет;
 • Създадохме медиен график;
 • Определхме дейностите по проекта и по създаване на съдържание;

Oпределихме стратегия за социалните медии и за уебсайта

 • Направихме персони на сегментите на целевите аудитории;
 • Определихме посланията към всяка от тях и съдържанието, от което се нуждаем.
 • Създадохме график за публикуване на съдържанието;
 • Създадохме съдържанието и го публикувахме според графика;
 • Проследихме и отчетохме резултатите след приключването на кампанията.

 

нека да стартираме

вашия проект!