Това портфолио няма претенции да бъде пълно, изчерпателно или да е подбрано според някакви критерии. Ако имате въпрос относно специфична тема, бранш, проект или вид съдържание, свържете се мен. Ще се радвам да ви отговоря, да коментираме или да ви изпратя примерни текстове. 

нека да си поговорим