И така – откъде да започнете да пишете?

Може би първо да напишете заглавие? 

О, не. 

Не правете това. Ще ви отнеме твърде много време, ако започнете да умувате над перфектното заглавие от самото начало.

План с точки и подточки – за да знаете какво трябва да покриете?

Определено е полезно упражнение. Но често не най-добрият начин да започнете да пишете. 

А какво ще кажете за ключово съобщение? Или функции и предимства?

Не. И отново не. 

Нека ви кажа … 

Независимо дали пишете целеви страници, продажбени писма, продажбени скриптове, уеб страници, публикации в блог или имейли. Винаги започвайте с представянето на идеалния си читател. Може би вашият любим клиент, по-младото ви Аз или въображаем приятел. Помислете какво го докосва (или нея), какво го кара да се смее или да поклати глава или да повдигне вежда. Започнете разговор. Представете си как чете. Представете си въпросите, които той задава. И отговорете на тези въпроси във вашия текст. Не си представяйте тълпа. Защото тълпата те кара да изнасяш лекции. А знаете, че вашият идеален читател не би искал да слуша лекции, нали?